Algemene voorwaarden

Op de opdrachten van B+O is de DNR 2011 (Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur) van toepassing, vastgesteld door de Bond van Nederlandse Architecten te Amsterdam en de Organisatie van advies – en ingenieursbureaus te Den Haag.

Download de DNR 2011