Maatschappelijk verantwoord

B+O neemt sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheid en oefent een positieve invloed uit op het milieu en de maatschappij. Wij geven op diverse manieren invulling aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Onze missie vertalen wij in concrete handelswijzen zodat wij deze in de breedste zin kunnen waarmaken. Wij zijn bewust in ons denken, in ons werken en in ons zijn.

Steun aan sociale initiatieven

  • Wij ondersteunen sociale initiatieven of projecten door onze kennis en kunde aan te bieden. Dit doen wij door bijvoorbeeld ontwerpen en tekeningen te maken en / of processen te begeleiden. Voorbeelden van projecten, die door B+O Architectuur en Interieur zijn ondersteund, zijn het hospice Meppel, de ontmoetingsplaats op het ziekenhuisterrein in Meppel, museum De Wachter in Zuidlaren en het manegeterrein van stichting PGM. Bekijk hier het volledige overzicht van de organisaties die wij hebben ondersteund.

Bewust op kantoor:

  • Wij werken volgens het lean-principe. Dit houdt in dat wij niets meer doen of uitgeven dan nodig is. Op deze manier verspillen we niet onnodig geld of energie. Wij werken hierdoor excellent, zodat u als klant altijd het beste product krijgt.
  • Wij scheiden ons afval
  • Wij werken zoveel mogelijk digitaal
  • Onze bedrijfsauto’s zijn compact, zuinig en milieuvriendelijk

Duurzaam in projecten:

  • Wij adviseren onze klanten hoe ze duurzame keuzes kunnen maken en dit ook toe te passen in een bouwproject. Dit advies heeft betrekking op bijvoorbeeld energieverbruik, verantwoorde materiaalkeuzes en functionaliteit.
  • Een gebouw is pas duurzaam wanneer het over tientallen jaren op een juiste manier kan worden aangepast aan de eisen van die tijd. Daarom ontwerpen en adviseren wij altijd met onze blik op de toekomst.

Sociaal in de praktijk:

  • Wij leiden onze werknemers op van stagiair tot professional en investeren in een duurzame relatie.
  • Wij investeren in de gezondheid van onze werknemers.
  • Wij bieden kansen en een werkplek aan mensen met een beperking.