Werken en leren

B+O geeft jonge mensen de gelegenheid om hun eigen talenten te ontdekken. Door jongeren te laten samenwerken met ervaren vakmensen, komen ze in aanraking met hun toekomstige beroepswereld en kunnen zij zich volledig ontplooien. Daarnaast willen wij het vakmanschap op een goede manier overbrengen en jongeren op de juiste manier opleiden, zodat de kennisoverdracht aan de volgende generatie van maximale kwaliteit zal zijn. Zo willen wij ook de toekomst van ons vak zekerstellen. Wij werken volgens het klassieke principe van leermeester en gezel.

Er is binnen ons bureau voortdurend ruimte voor stagiaires. Ook buitenlandse studenten zijn welkom bij B+O. Zo hebben wij een vast uitwisselingsverband met de universiteit van Edinburgh, maar wij ontvangen ook stagiaires met een andere nationaliteit. Onze voertaal is momenteel Nederlands, maar de switch naar Engels of Duits is voor ons geen probleem.