Haalbaarheid

Een haalbaarheidsstudie is, met name voor grotere projecten, een snelle en efficiënte methode om zonder hoge kosten de haalbaarheid van uw initiatief vast te stellen. De uitgangspunten zijn de basis voor de haalbaarheidsstudie. De studie kan uit de volgende onderdelen bestaan:

  • Opstellen van het Programma van Eisen. Hierin worden alle eisen en wensen, zowel functioneel, ruimtelijk en esthetisch, vastgelegd.
  • De bepaling van het netto- en brutovloeroppervlak
  • De voorlopige investeringskostenraming
  • Eventuele en voorlopige exploitatieraming of opbrengstenraming
  • De planning van initiatief tot oplevering
  • Schetsmatig planopzet
  • Maquette
  • Impressies

Daarnaast gaan wij in de haalbaarheidsfase in gesprek met lokale en eventueel provinciale en rijksoverheden, om bestuurlijk en ambtelijk draagvlak voor uw initiatief te verkrijgen. Op deze manier weet u, voordat u verdere stappen in het initiatief onderneemt, of u de medewerking van de overheid kunt verwachten. Dit bespaart u tijd, geld en energie.

Binnen enkele weken geven wij u een duidelijk beeld van de haalbaarheid van uw initiatief. Wanneer u besluit om verder te gaan met het project, dan staat ons professionele team klaar, dat zich over het project ontfermt en u volledig ontzorgt.

De haalbaarheidsstudie zorgt ervoor dat u tegen een geringe investering met een gedegen onderbouwing van start gaat, of er vroegtijdig achterkomt dat uw initiatief niet haalbaar is.