Werken en leren

‘Jongeren leren ervaren mensen vanuit mogelijkheden te denken, in plaats vanuit beperkingen.’

Bij Bureau B+O Architecten vinden we het belangrijk dat onze kennis aan de volgende generatie wordt doorgegeven. Daarom krijgen jonge mensen, in de creatieve atmosfeer van ons bureau, de gelegenheid om hun talenten te ontdekken. Door jongeren te laten samenwerken met ervaren vakmensen, komen ze in aanraking met hun toekomstige beroepswereld en kunnen zij zich volledig ontplooien. 

Daarnaast kunnen wij ook veel leren van jonge mensen, omdat zij op een andere manier naar de wereld kijken en weinig hebben met macht en hiërarchiestructuren. Ze denken niet in dogma´s, maar staan open voor nieuwe ideeën en kunnen snel schakelen. Ze zijn gewend om in netwerken te denken en te werken, waarbij iedereen op basis van gelijkwaardigheid zijn of haar verantwoordelijkheid neemt en input levert.

Bij Bureau B+O Architecten is er in elk team voortdurend ruimte, voor een aantal stagiaires. Daardoor zijn er meestal tien studenten in het bureau aanwezig. Van de facilitaire afdeling tot de project- en ontwerpteams, een grote verscheidenheid aan jong talent vindt bij ons een leerplek. Ook buitenlandse studenten zijn welkom in ons team. B+O heeft al meerdere malen Schotse studenten ontvangen en ook een Tsjechische leerling heeft bij ons werkervaring opgedaan. Onze voertaal is momenteel Nederlands, maar de switch naar Engels of Duits is voor ons geen probleem. 

Werken en leren